‘Nieuwe’ foto’s

Op deze pagina zullen (on)regelmatig allerlei foto’s geplaatst worden, die na verloop van tijd  verplaatst zullen worden naar specifiekere onderwerpen, zoals personen, groepen, gebouwen, projecten etc. Gaarne aanvulling van namen, groepen, opstellingen. Foto’s waar geen namen of beschrijvingen bij komen blijven dan (voorlopig) staan. Van vele foto’s zullen de rechten waarschijnlijk aan Philips Research/Philips Company Archives behoren.

Dank aan alle inzenders.