De Diensten

Het Nat.Lab. had ter ondersteuning van Research diensten ter beschikking. Die Diensten waren  de smeerolie van de Research. Zij zorgden voor een hoge mate van vakmanschap en ……. voor goudenhandjescontinuïteit. Afgezien van de directie, groepsleiders en enkele unieke onderzoekers bepaalden de Diensten eigenlijk voor het grootste deel de unieke sfeer van het Nat. Lab. De meeste onderzoekers werden namelijk na  vijf tot zeven jaren verzocht door te stromen naar de Product Divisie en waren dan ook niet sfeerbepalend. Bij de Diensten bestond dat doorstroombeleid niet. Het artikel ‘mannen met de gouden handjes’ in het NLJ van 1990 bevestigd nog eens hoe belangrijk die Diensten waren.

Voor Centurion waren er twee diensten sectoren, t.w. Sector Operations, o.l.v. Leo van Eijnatten, waartoe de ATD, Veiligheidsdienst, POG, AZ, Operations WAG, Admie en directiebureau behoorden en de sector Engineering, o.l.v. Richard Bleekrode, waartoe MA, ELI, VAC, en DTS behoorden. Na Centurion (01-07-1991) werden alle Diensten samengevoegd in de sector O&E, o.l.v. Frans van ‘t Hullenaar.

1994 Sector O&E, v.l.n.r.Jac. van Galen, Henk Herlaar, Martin v.d. Steeg, Wim Joosen, Ton Briels, Wil Donkers, Bert Thurlings, Frans v.'t Hullenaar en HH

1994 Sector O&E, v.l.n.r.Jac. van Galen, Henk Herlaar, Martin v.d. Steeg, Wim Joosen, Ton Briels, Wil Donkers, Bert Thurlings, Frans v.’t Hullenaar en Henk Hagenbeuk

 De Diensten waren:

Centurion in de sector O&E   (NLJ 29-04-1993)

Vanuit en voor de bedrijfsdienst werd er gedurende een aantal jaren, na de jaarrede van de directie, een alternatieve jaarrede gehouden. Meestal bij Ons Riek, maar ook wel in ‘onze’ boerderij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *