Sinterklaas

Tot op de dag van vandaag wordt het Sinterklaasfeest op het Nat.Lab. gevierd. Deze bijeenkomst werd/wordt aangegrepen om de directie en haar staf, op een ludieke wijze verantwoording af te laten leggen. Hiertoe werd eind jaren ’50 het VIS-college opgericht. (Vereniging Instandhouding van Sinterklaas). Dit initiatief heeft maar een korte levensduur gehad, getuige dit document 1962 Afschaffen Sinterklaas. Na de verhuizing van het Lab. van de Kastanjelaan naar Waalre is in 1969 is echter door de inzet van dr. E. de Haan deze ‘traditie’ weer in ere hersteld en sinds die tijd heeft er jaarlijks een viering plaatsgevonden. Er zijn echter twee uitzonderingen nl. 1990 en 1996. In 1990 was Centurion de reden om dit feest over te slaan en in 1996 was dat de personele bezuiniging op het Nat.Lab.

N.B. Diegene die Sinterklaas vertegenwoordigd mag op generlei wijze directe connecties hebben met de directie.

Video’s:

Tekst

Waarom Sinterklaas op het oude lab werd verboden
Dit verhaal is tot mij gekomen uit overlevering en geef ik hierbij door, openstaand voor correcties of aanvullingen. Hans Brink
Sinterklaas op het Nat. Lab. Kastanjelaan kapittelde in (… ?) een pas benoemde adjunct- directeur omdat hij geen borrel had gegeven. Dit was in de opvatting van de directie een station te ver en die verbood de verdere uitvoeringen van Sinterklaas. Sinterklaas mocht dus niet meer. De reactie van Nico Franssen, prominent VIS-college lid, was als volgt:
Op de dag dat Sinterklaas normaal gesproken gekomen zou zijn plaatste Nico tijdens de lunch pauze in de koffiekamer op een paar schragen een lijkkist bedekt met een zwart kleed waarop de mijter van Sinterklaas was geplaatst. Ook zijn staf lag er op en mogelijk nog een paar brandende kaarsen.
Nico is daar gedurende de hele tijd stokstijf naast gaan staan.
Reactie van de directie daarop is niet bekend.
Op het nieuwe lab is de traditie op instigatie van Eddie de Haan gelukkig weer opgepakt en trok Nico Franssen wederom de kar.

1992Sinterklaasvismijtervisakte

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *