Verhalen, artikelen, foto’s, video’s Nat.Lab. van 1914 – 2014

Deze site is per 1 oktober 2017 vanwege auteursrechtelijke problematiek definitief gesloten.

Dank voor alle support de afgelopen 3 jaar.

Henk Hagenbeuk

 

Beste Nat.Lab.-ers, oud-collega’s,

Het was de bedoeling van deze site is om verhalen en foto’s van en over (vooral gepensioneerde en ex-) Nat.Lab.-ers te verzamelen. Grappige, serieuze verhalen over onderwerpen waaraan gewerkt is, misverstanden die tot nieuwe ontwikkelingen hebben geleid, ontmoetingen met allerlei personages kortom alles wat maar interessant, leuk en/of wetenswaardig zou kunnen zijn. Een poging om op een andere manier een stukje geschiedenis van een uniek instituut met een unieke sfeer te bewaren.

N.B. Vele foto’s zijn eigendom van de N.V. Philips. Welke dat precies zijn is echter moeilijk te achterhalen, gezien de vele inzendingen van (ex)-Nat.Lab. medewerkers. Eveneens geldt dit voor vele artikelen. Van sommige krantenartikelen is ook niet te achterhalen welke krant de eigenaar is. Mochten de rechthebbenden er problemen mee hebben: gaarne contact met mij opnemen.